URYCHLENÍ DOKONČENÍ CYKLOTRASY Č.14

Záměrem Róberta Nemečka a Tomáše Jírka je urychlit  důležité úpravy na rekreační  dálkové cyklotrase č.14 mezi Hradcem Králové a Třebechovicemi pod Orebem, která je páteřní cyklotrasou na sledované Strategii dálkových cyklotras Královéhradeckého kraje. Jde o to zejména urychlit stavbu pro křížení trasy se silnicí I/11, kde je  uvažováno o mimoúrovňovém křížení chodců a cyklistů se silnicí v Třebechovicích pod Orebem. Nejdůležitějším cílem projektu je zajistit, aby trasa měla statut rekreační trasy, byla pro cyklisty bezpečná a vedla lesními a polními cestami okolo turisticky významných míst. Dalším cílem projektu je změnit její trasování, aby ze současné nebezpečné cyklotrasy, která vede po silnici pro motorovou dopravu, vedla lesními a polními cestami a šlo o bezpečnou cyklostezku. Trasování cyklostezky je plánováno tok, aby vedla k významným turistickým cílům v regionu Hradec Králové, Běleč nad Orlicí a Třebechovice pod Orebem. Podnikatelům v blízkosti cyklostezky dáme příležitost rozvinout zde své aktivity související s cestovním ruchem.