PROMĚNA DOMU HRŮZY NA PALÁC KOMENIUM 2008-2018

Před rekonstrukcí:

Po rekonstrukci