TALENTOVÁ SOUTĚŽ V HRADCI KRALOVÉ

V roce 2011 jsme ve stanu pod historickou částí města Hradce Králové pořádali tradiční Český masopust – ve světovém překladu spíše karneval, který byl spojen s talentovou soutěží. Hudby a zábavy bylo opravdu hodně.