SVINARY- ZELENÉ DOMY SE ZÁHUMENKY (OVOCNÉ POLE A SADY).

Autorem zastavovacích studií a vizualizací a výlučným vlastníkem pozemku p.č.226/1 o výměře  41.191 m2  je Róbert Nemeček. 

POZEMEK JE V NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ  POD PLOCHOU Č.Z41.17 URČENOU K BYTOVÉ ZÁSTAVBĚ.

PODLE PŘEDBĚŽNÝCH INFORMACÍ BY MĚL  BÝT SCHVÁLEN NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN NEJPOZDĚJI DO KONCE ROKU 2023, KDY BUDE ROZHODNUTO O NÁMITKÁCH  A PŘIPOMÍNKÁCH PROTI NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU.

Dne 31.5.2021  zastupitelé vyjádřili politickou vůli k eliminaci rozsahu výstavby Svinary navržené podle uvedeného návrhu územního plánu. 

Podle názoru Nejvyššího správního soudu ze dne 12.5.2022  č.j. 4 As 419/2021 – 44 není toto usnesení zastupitelstva o eliminování výstavby rozhodnutí o námitkách a připomínkách proti stávajícímu návrhu územního plánu a oprávnění rozhodnout o námitkách a připomínkách  již není v kompetenci politiků v současné fázi tvorby nového územního plánu.  

Historie jak se dostal pozemek do návrhu územního plánu

 

Grafickou část zastavitelnosti území najdete na těchto stránkách Magistrátu města Hradce Králové :

http://www.hradeckralove.org/assets/File.ashx?id_org=4687&id_dokumenty=59533

Na těchto stránkách dále najdete tuto grafickou část návrhu územního plánu pro lokalitu Svinary: 

Návrh územního plánu pro lokalitu Svinary – plocha Z41.17

Plocha Z41.17 je  v návrhu územního plánu vymezena jako příměstské subcentrum.  Dle návrhu územního plánu na území příměstského subcentra lze prioritně umisťovat zejména stavby rodinných domů, stavby základního občanského vybavení, stavby s integrovaným občanským vybavením (pro obchod, služby, stravování apod.) s důrazem na komerční využití parteru, dále pak rozvíjet, případně vytvořit kultivované veřejné prostranství v těžišti příměstského subcentra s napojením na hromadnou dopravu s vazbou na centrum města (situováním zastávek veřejné hromadné dopravy) a veřejné prostranství vybavit veřejnou zelení a prvky pro pohyb a pobyt pěších (drobná architektura, mobiliář apod.) a cyklistů.

V současné době je pozemek ornou půdou.

Připravujeme  podnikatelský projekt, který je závislý na schválení návrhu územního plánu:

SVINARY ZÁHUMENKY – ZELENÁ STAVENÍ S HOME OFFICE.

městská část Hradec Králové – 500 09 Svinary

Lokalita se nachází v blízkosti přírodního koupaliště Stříbrný rybník mezi Přírodním parkem Orlice a Městskými lesy. Lokalita je dostupná MHD Hradce Králové. Lokalita je téměř na konci zástavby a je známá okolními historickými budovami. Půda je písčitá, pozemek nikdy nebyl postižen povodněmi, ani stoletou vodou. Z jedné strany pozemku k výstavbě je stávající komunikace pro motorovou dopravu k Borku a z dalších tří stran jsou nezastavěné plochy orné půdy navržené pro zelené části – ZÁHUMENKY (sady s ovocnými stromy a keři).

 

 

CENOVÁ KALKULACE PO SCHVÁLENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO POVOLENÍ :

Budoucí cena pozemku činí 4 tis. Kč/m2 (včetně DPH) za zasíťovaný pozemek napojený na komunikaci.

Výměry pozemků jsou  od 406 až 1.023 m2. Ceny pozemků jsou od 1.636.000,- Kč do  4.092.000,- Kč (včetně DPH ) .

Cena samotného budoucího domu (A,B a C ) bez pozemku   činí 20 tis./m2 užitné plochy . Cena samotného  budoucího domu B Economic bez pozemku činí 25 tis./m2 užitné plochy. Ceny jsou včetně DPH. V těchto cenách není navýšení stavebních prací a inflace v roce 2022. Konečné ceny budou sděleny vážným zájemcům o koupi.  

Užitné plochy budoucích domů ( A,B, B Economic a C) jsou  od 134 m2 do 306 m2. Ceny domů ( A,B, B Economic a C) bez pozemku jsou od  3.350.000,-Kč do 6.132.000,-Kč.

Ceny  budoucích domů  ( A,B, B Economic a C) s pozemkem jsou od 5.994.000,-Kč do  10.224.000,-Kč (včetně DPH ).

 

REZERVAČNÍ VRATNÁ KAUCE: 500 TIS. KČ. ZÁJEMCI MAJÍ TUTO KAUCI ZAJIŠTĚNOU ZE 100 % ZÁSTAVNÍM PRÁVEM NA NEMOVITOSTECH INVESTORA. ZÁJEMCE MÁ Z KAUCE VÝNOSOVÉ ZHODNOCENÍ 3 % ZA ROK.

V lokalitě připravujeme výstavbu 31 zelených stavení DŘEVOSTAVEB (předstěna s integrovanou zelení – vinná réva, chmel apod.) a s fotovoltaickou krytinou na střeše. Fotovoltaická elektrárna a vlastní studna s pitnou vodou zajišťují naprostou soběstačnost. Dům má 1 podzemní patro a 3 nadzemní podlaží. Obsahuje tři samostatné vstupy z ulice směrem do těchto částí:

  • hlavního bytu o cca 4 místnostech (2x WC s vanou)
  • do nebytové jednotky (HOME OFFICE) s čekárnou a 1x WC pro klienty
  • do bytu pro hosty (jako investice) s kuchyní, 1x WC a sprch. koutem.

Hlavní byt má vinný sklep, 2x krytou garáž, sušárnu bylinek, skleník s vodní plochou.

Nový stav vizualizace zelené zástavby:  

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

 

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

Domy jsou rozděleny do těchto tří typů:

Dvojdomek A (Stodola) 8x. Vizualizace se zelení.

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

Samostatně stojící dům B (Štít) 20x. Vizualizace bez zeleně

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

Samostatně stojící dům B (ŠTÍT)  20x. Vizualizace bez zeleně.

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

Dvojdomek C (Roubenka) 4x. Vizualizace bez zeleně.

Vizualizace všech domů se zelení:

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

Rozdělení pozemku a zapasování domů do pozemků:

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

Ceny domů a pozemků:

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

Tabulka místností:

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

 

Architektura navržených domů A,B a C byla inspirována zaniklými stavbami, které se nacházely v blízkosti lokality. Jde tedy částečně o reminiscenci zaniklých staveb podle této předlohy: 

Předloha J. Pilaře z roku 1804 (Vyobrazení zaniklého nábřežního mlýnu, pily a hospodářských staveb):

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

Historická vrata v okolí:

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

Nově navržená vrata v zástavbě:

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

V projektu se odráží současná celosvětová pandemie a naším cílem je koncentrovat bydlení, práci a mimopracovní aktivity do místa bydliště. Okolí přírodního koupaliště Stříbrný rybník, přírodního parku u řeky Orlice, cesty v lesním masivu Městských lesů a vyhlášené trampské osady nabízejí možnost trávit zde čas o dovolených a volném čase.

Podrobnosti výstavby:

Stávající stožáry vysokého napětí na hranici východního pozemku půjde do země. Každý záhumenek bude mít sklad zeleniny v zemi a zděnou místnost, kde bude výlevka pro čištění zeleniny v suchém sklepě. Do tohoto sklepu je možné vstoupit dvěma schodišti z vnitřní a venkovní části domu (z garáže a ze skleníku).

Hlavní byt má v 3. NP tzv. Hambalku (sušárna bylinek a ovoce nebo sušárna prádla), která nabírá horký vzduch z dutého stropu, který prochází do místnosti sušárny a dále pokračuje s odtahem do exteriéru.

Vodní plocha ve skleníku se zadržuje ochranou speciální folií, a tak se sbírá voda ze střechy a jsou zde vysazeny vodní rostliny se samočistícími schopnostmi, které vodu přirozeně čistí, a v této nádrži se dá koupat, aniž by bylo potřeba dezinfekčních prostředků.

Nezastavěná část pozemku má ochrannou folii vyspádovanou do rybníčku s přepadem do vsakovací části okolo stromů a při návalovém dešti jde přepad do rigolů okolo silnice a končí ve vsakovacích nádržích Náveských rybníků, ve kterých jsou rostliny, které čistí vodu.

Kolárna je vytvořená pod schodištěm do bytu pro návštěvy a je bezbariérově přístupná a chráněná proti dešti.

Garáž a přístřešek v jednom. Předpokládá se, že u rodinného domu je velice praktický přístřešek pro letní pobyt venku. Z tohoto důvodu se předpokládá, že při setkání většího množství lidí se garáž uvolní od aut a uvolněný prostor garáže poslouží jako přístřešek pro posezení.

Pergoly nastojato (zelené předstěny) mají všechny domy a slouží jako zastínění a mají variabilní rozteče lanek, aby bylo možné průsvitnost pergoly nastojato regulovat pomocí nerezových profilů C u střechy i v podlaze. V prosluněné části se nachází kryté zápraží pro posezení.

Domy jsou převážně navrženy tak, že hlavní byt má okna na východ a západ, protože se předpokládá, že v pracovním týdnu osoby pobývají v domě jen ráno a odpoledne. Naopak nebytový prostor má jižní okna, aby zde bylo přirozené osvětlení na práci po dobu 10 hodin (HOME OFFICE).

Na střeše je fotovoltaická krytina, která je k nerozeznání od běžně používané krytiny, jež majiteli zajistí naprostou soběstačnost a zisk, včetně bytu pro hosty, který v případě výpadku příjmů může sloužit jako velmi dobrá investice.

Pro obsluhu nové výstavby vznikne nová ulice podle vzoru staré návsi s ovocnými stromy (třešňové aleje) a zelení, Náveským rybníkem, kašnou a dvěma hasičskými nádržemi. Prostorná náves bude umožňovat prostor pro lidové oslavy (Májky a Velikonoce). Na začátku výstavby bude vysázena rychle rostoucí zeleň (stromy, rostliny a keře) a současně cílová výsadba (ovocné stromy a keře). První efekt by se měl dostavit během prvních let a v budoucnosti bude rychle rostoucí zeleň nahrazena cílovou výsadbou. První Náveský rybník je do tvaru neregulované řeky Orlice podle historické mapy z roku 1804 s miniaturami dřevěných staveb podle uvedené předlohy J. Pilaře z roku 1804 (Vyobrazení zaniklého nábřežního mlýnu, pily a hospodářských staveb), které poslouží jako dětské domky a budou představeny jako vzor nové zástavby. Dále zde vzniknou dvě hasičské nádrže s vodou a kašnou uprostřed zástavby v kruhovém objezdu. Každý dům má vlastní skleník, ve kterém se nachází část odkryté nádrže na vodu (zbývající část je pod zemí a pod zeminou) zabraňující odpařování vody. Všechny tyto vodní nádrže zachytávají dešťovou vodu ze střechy a v období velkých dešťů přepadem obtékají okolo strouhy vedle silnice a končí v Náveském rybníku a hasičských nádržích a odsud přepadem končí v přírodním vsaku. Ve vodní ploše jsou speciální rostliny, které zajišťují průzračnost vody a rybí osádka bude k pobavení komunity. Okolo Náveského rybníku a hasičských nádrží vznikají parky s lavičkami. Mezi domy budou jen živé ploty. Cílem projektu je představit ekologický způsob výstavby a ukázat domy budoucnosti.

Tři z navržených domů byly již zarezervovány a budou sloužit jako stodoly (zemědělské stavby), zázemí pro ekologické obdělávání okolních nestavebních pozemků, které nový zemědělec hodlá využívat jako sady s ovocnými stromy a keři. V těchto domech bude poskytovat profesionální služby zahradníka majitelům pozemků a údržbu lokality, včetně péče o zelené stěny a živé ploty. Snaží se změnit agrární obdělávání půdy, která vede k erozi půdy, na ekologické obdělávání půdy s majoritní zelenou částí (ovocné sady a keře), přičemž do této činnosti se může zapojit kterýkoliv z majitelů domů. Tyto nové sady nazýváme Záhumenky a budou k dispozici i majitelům pozemků. V jedné z budov vznikne moštárna. Právě ve Svinarech vzniklo 1. zemědělské družstvo a nedaleko se nachází zemědělská stavba. Obnova Záhumenků je tedy návrat k tradici.

Navržená  zástavba pohled od východu:

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

Historická mapa z roku 1804 s popisky:

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

 

Stávající využití pole:

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

Nový způsob využití území – Výstavba zelených domů a založení Záhumenků (Ovocné sady plné stromů a keřů):

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

Inspirace těla hada pro zastavovací studie

Navržená zastavovací studie v rámci širších vztahů překračuje hranice pozemků investora a předkládá návrh komunikační struktury cyklostezek a zpevněné plochy pro zemědělskou techniku pro okolní pozemky orné půdy navržené pro užívání jako záhumenky – sady s ovocnými stromy a keři. Navržená síť komunikací znázorňující hlavu hada, jehož ocas sahá až do původních meandrů řeky Orlice, je znovuzrozením a připomenutím tradičních hodnot, zejména ekologie (výstavba z obnovitelných zdrojů), kterou podporuje. Právě meandr Orlice dal myšlenku vytvořit strukturu komunikace a cyklostezek do tvaru hadí hlavy a biocentrum představit jako jeho tělo. Oko hada tvoří funkční kašnu a korunku na hadí hlavě představují hasičské vodní nádrže. Pigmentaci hadí hlavy představuje vodní plocha s malými dřevěnými miniaturami podle předlohy J. Pilaře z roku 1804 (Vyobrazení nábřežního mlýnu, pily a hospodářských staveb), jež jsou smutnou vzpomínkou na neregulovaný tok Orlice. Navržené dřevěné stavby jsou částečnou reminiscencí zaniklých staveb a jsou inspirovány stejnou předlohou. Podle stejné předlohy vzniká miniatura vodní plochy do tvaru neregulovaného toku Orlice (meandry) podle fotografie  z roku 1804 a výroba dřevěných miniatur stavby se plánuje usadit na začátku řešeného území.

Navržená síť komunikací znázorňující tělo hada, jehož ocas sahá až do původních meandrů řeky Orlice vyznačená do Mapy CZ:

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

 

 

 

Navržená síť komunikací znázorňující hlavu  hada, jehož ocas sahá až do původních meandrů řeky Orlice vyznačená do Mapy CZ:

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

Kašna v kruhovém objezdu uprostřed zástavby je inspirována okem hada:

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

Slované

Pro Slovany had představoval dobré znamení. Spatřit na jaře po zemi plazícího se hada věštilo zdraví a štěstí po celý rok tomu, kdo jej viděl. Had dokonce představoval ochranného démona, mohl to být též vtělený domovoj (duch předků, který ochraňoval příbytek), takže se nelze divit, že jej Slované i krmili.

Současná symbolika

Na řadě dnešních lékařských objektů můžeme spatřit znak, známý jako Asklépiova hůl. Jedná se o hůl, již obtáčí had. Asklépios byl považován za zakladatele lékařství. Hůl obtočená hadem se stala jeho atributem. Podle mýtické tradice Asklépios vrátil život Glaukovi díky bylině, kterou mu ukázal had. V Sikyónu byl tento bůh dokonce uctíván v podobě hada. Had v Asklépiově případě mohl symbolizovat uzdravující sílu, omlazení, regeneraci či znovuzrození. Mohlo jít i o hada věšteckého. Boha Asklépia s hadem zachycuje souhvězdí Hadonoše.

Inspirace předlohy J.Pilaře z roku 1804(Vyobrazení nábřežního mlýnu, pily a hospodářských staveb)  pro návrh staveb ve skutečné velikosti, ale i pro návrh realizace miniatur dřevěných staveb a meandru řeky přesně podle této předlohy. 

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

Návrh miniatur dřevěných staveb a vodní plochy podle předlohy J. Pilaře z roku 1804 (Vyobrazení nábřežního mlýnu, pily a hospodářských staveb. Tyto miniatury budu při vjezdu do nové zelené zástavby. 

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

 

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

 

Dokumentace k dvojdomu A – STODOLA (půdorys a bokorys):

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

Dokumentace k dvojdomu B -ŠTÍT (půdorys a bokorysy) :

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

Dokumentace k dvojdomu B -ŠTÍT ECONOMIC (půdorys a bokorysy) :

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

 

Dokumentace k dvojdomu C – ROUBENKA( půdorys a bokorysy):

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)

Rezervační smlouvy a korporátní dluhopisy se 100% zajištěním:

KAŽDÝ ZÁJEMCE  O POZEMEK NEBO DŮM MŮŽE ZÍSKAT REZERVACI NA ZÁKLADĚ REZERVAČNÍ SMLOUVY VE KTERÉ JE REZERVAČNÍ VRATNÁ KAUCE VE VÝŠI 500 TIS. KČ. ZÁJEMCI MAJÍ TUTO KAUCI ZAJIŠTĚNOU ZE 100 % ZÁSTAVNÍM PRÁVEM NA NEMOVITOSTECH INVESTORA. ZÁJEMCE MÁ Z KAUCE VÝNOSOVÉ ZHODNOCENÍ 3 % ZA ROK .

Nemovitosti zastavené ve prospěch korporátních dluhopisů jsou jednotky byty a nebytové prostory v Paláci  Komenium v centru a historické části Hradce Králové (Jednotky v domě č.p.264, kat.území Hradec Králové jednotky 264/5, 264/1, 264/11, 264/18 a 264/21), který prošel generální opravou a rekonstrukcí  a jde o nejkrásnější prostory v městě (www.palackomenium.cz), které se toho času pronajímají za tržní nájemné.

Fotodokumentace Páláce Komenium po generální opravě a rekonstrukci:

(pro zvětšení a zaostření na obrázek klikni)