SPOLEČNÉ IDEOVÉ CÍLE PROJEKTU

Hlavním úkolem projektu je vytvořit na celém světě místa, zastávky, kde se žije s malou ekologickou stopou. V metropoli Královéhradeckého kraje začínáme v univerzitním městě Hradec Králové, jeho historické části, pod schodištěm Bono Publico, které stoupá až na Velké náměstí a vede ke Katedrále Svatého Ducha. Dále pokračujeme východním směrem do jeho místní části Svinary, kterou protéká řeka Orlice, známá svými trampskými osadami a vodáckou zastávkou, a pokračujeme lesy okolo Krňovického skanzenu k nejbližší obci Třebechovice pod Orebem, proslulé Muzeem betlémů. Na plánované výletní trase se v rámci Strategie dálkových cyklotras plánuje cyklotrasa č. 14, na které vytváříme tři velmi atraktivní zastávky se zaměřením na ochranu životního prostředí. Cílem projektu je také změnit trasování této cyklotrasy. Nebezpečnou cyklotrasu, která vede po silnici pro motorovou dopravu, změnit tak, aby vedla více lesními a polními cestami a šlo z velké části o bezpečnou cyklostezku. Cestu mezi těmito zastávkami nazýváme ET (Environment tour), která kromě jízdy na kole a funkční pumpy na pitnou vodu představí i tzv. „Progresivní ekologickou farmu s výrobnou sýrů a piva, lesopark a lesní tůň pro zadržování vody v krajině, zelené bydlení se sdíleným prostorem a databankou“. Cílíme na ekologický turismus a rádi bychom nalákali domácí turisty na výletní trasu – cyklostezku se startem od pevnosti města Hradec Králové (od Rybářské Bašty), přes městské lesy a zákoutí přírodního parku Orlice až do cíle do lesů a obor Alexandry Hardegg, dcery hraběnky Diany Sternbergové.

Cíle projektu:

  1. Obnova ekologického zemědělství za přísného dodržování ochrany proti zrychlené erozi půdy (erozi sněhové, vodní, větrné, orbou a sklizní). Ekologické zpracování zemědělské výroby v regionu s vytipovanými zvířaty – ovce a kozy. Chov ryb. Výroba sýrů a malý pivovar se speciálním nealkoholickým pivem.
  2. Reminiscence zaniklých staveb a revitalizace krajiny. Obnova původních vodních ploch a neregulované krajiny a vytvoření ekosystému pro ochranu zdrojů pitné vody. Vytváření systému zadržování vody v krajině.
  3. Vytvoření vlastní ekologické energie (střešní krytina – fotovoltaika).
  4. Vytvoření zeleně a lesoparků, parků s vodními plochami na všech zastávkách ET jako zázemí pro odpočinek a rekreaci.
  5. Vytvoření vlastní internetové sítě extrémně rychlého internetu pro datovou banku pro práci z domova zeleného bydlení.
  6. Sdílený prostor na všech zastávkách ET obsahující podnikatelský inkubátor. Společné víceúčelové zemědělské stavby a stavby pro vyžití dětí, jako místnost soudržnosti.
  7. Řešení nedostatku bytů za pomoci estetických zelených domů s integrovanou zelení ve fasádě za použití materiálů z obnovitelných zdrojů, včetně využití výroby zelené energie na použití fotovoltaické střešní krytiny.
  8. Nahrazení orné půdy zasažené zrychlenou erozí zakládáním ovocných sadů při přísném dodržování agrotechnických, technických a organizačních opatření: zakládání příkopů, ochranných nádrží, zasakovacích pásů, větrolamů apod.

PŘÍRODA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Při výstavbě jsme progresivní a používáme nejnovější technologie a nebojíme se použití vlastních technologií. Hlavní důraz klademe na využívání materiálu, které nevyžadují velké energetické náklady při výrobě. Navrhujeme alternativní zdroje pro dodávky staveb a k výstavbě používáme materiály z obnovitelných zdrojů. Naše stavby jsou nízkonákladové a nízkoenergetické.

KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ

Kvalitu života určuje okolí, ve kterém žijeme. Co je známé je nám vlastní. Jsme ideově spjati s kulturním dědictvím, preferujeme reminiscenci staveb a naše stavby stojí v pokoře a navozují pocit známosti v místě kde stojí. Naše heslo: Když neumíš navrhnout něco krásného, obnovuj zaniklou krásu. Minimalisnus je bezúdržbový. Raději neregulovanou než regulovanou krajinu. 

SDÍLENÝ PROSTOR A NÁVRATNOST INVESTICE

Naším úkolem je velké neuchopitelné celky rozdělit na menší celky a ty nabídnout široké veřejnosti. Klientům musíme zajistit návratnost investice. V každé lokalitě zakládáme sdílené prostory. Co je příliš pro jednotlivce, je přesně (akorát) pro skupinu lidí.