PŘÍRODA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Při výstavbě jsme progresivní a používáme nejnovější technologie a nebojíme se použití vlastních technologií. Hlavní důraz klademe na využívání materiálu, které nevyžadují velké energetické náklady při výrobě. Navrhujeme alternativní zdroje pro dodávky staveb a k výstavbě používáme materiály z obnovitelných zdrojů. Naše stavby jsou nízkonákladové a nízkoenergetické.

Každá nová lokalita je zastávka naší Environment tour se zaměřením na ochranu životního prostředí a ukázce výhod sdíleného prostoru.