KORPORÁTNÍ DLUHOPISY

V současné době připravujeme prodej korporátních dluhopisů.   Korporátní dluhopisy budou mít  výnos 3% ročně a výplata výnosu je každý půl rok. Korporátní dluhopisy jsou zajištěné zástavními právy na nemovitostech  v restaurovaném Paláci Komenium v historické části města Hradce Králové a pozemky v kat.území Třebechovice pod Orebem.

Při nakoupení dluhopisů ve výši 500 tis Kč získá zájemce rezervační smlouvu ke konkrétnímu pozemku, nebo domu v lokalitě Svinary – Zelené domy se Záhumenky,  které se budou realizovat až  po schválení nového územního plánu města Hradce Králové za předpokladu, že bude návrh územního plánu schválen v současném pojetí. V tomto návrhu územního plánu je lokalita navržena k zástavbě rodinnými domy. 

Emisní podmínky

Emisní podmínky – změna

Smlouva o úpisu dluhopisů

Předávací protokol

Oznámení o změně bankovního spojení

Oznámení o převodu dluhopisů

Poučení spotřebitele

Smlouva o výkonu činnosti agenta pro zajištění