KORPORÁTNÍ DLUHOPISY SPOLEČNOSTI ET CZ, a.s.

Prodej korporátních dluhopisů SPOLEČNOSTI ET CZ, a.s. . V této společnosti je Tomáš Jírek jediný akcionář a předseda představenstva. Korporátní dluhopisy mají  výnos 3% ročně a výplata výnosu je každý půl rok. Korporátní dluhopisy jsou zajištěné zástavními právy na nemovitostech v restaurovaném Paláci Komenium v historické části města Hradce Králové a pozemky v kat.území Třebechovice pod Orebem.

Při nakoupení dluhopisů ve výši 500 tis Kč získá zájemce rezervační smlouvu ke konkrétnímu pozemku, nebo domu v lokalitě Svinary – Zelené domy se Záhumenky,  které se budou realizovat po schválení nového územního plánu města Hradce Králové. V tomto návrhu územního plánu je lokalita navržena k zástavbě rodinnými domy. 

Emisní podmínky

Emisní podmínky – změna

ET CZ a.s._Smlouva o úpisu dluhopisů

ET CZ a.s._Předávací protokol

Oznámení o změně bankovního spojení

ET CZ a.s._Oznámení o převodu dluhopisů

Poučení spotřebitele

Smlouva o výkonu činnosti agenta pro zajištění